PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Gościem Klubu był prof. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, współzałożyciel i przew. Grupy Badawczej "Towarzystwo Lelewelowskie", w-ce prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego).  Spotkanie poprowadzi Adam Kalita.

Mozaika regionów, która jest podłożem naszego życia, jeszcze długo będzie stanowiła pole rywalizacji, czyli szachownicę, na której niektóre pola są ważniejsze od pozostałych. Stanowią one przedmiot konfliktów między graczami, starającymi się zdobyć nad nimi kontrolę przy pomocy odpowiednich figur i manewrów. O znaczeniu tych strategicznych lokalizacji w geopolityce decyduje obecność różnorodnych zasobów, obiektów produkcyjnych, magazynów paliw i krytycznych surowców, skupisk ludności, baz wojskowych, a przede wszystkim ich lokalizacja w stosunku do linii komunikacyjnych, tras przewozowych lub szlaków masowych migracji. Bez wiedzy geograficznej i geopolitycznej, bez rozumienia zależności istniejących między obiektami i polami geopolitycznej szachownicy, wszelkie wyobrażenia o współczesnym świecie będą ułomne, co powodować będzie nieporozumienia w debacie publicznej i błędy w życiu politycznym, prowadząc do zaburzeń w stosunkach międzynarodowych.

Relacja filmowa:

Galeria