PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 6 marca 2018 r.
„Między dworem a wsią na Kresach. Rzecz o zapomnianych ludziach”.
Gośćmi Klubu byli: Marcin Niewalda (genealog, dziennikarz, fotografik, Prezes Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor książki „Święta-nieświęta”) i dr Piotr Strzetelski (starszy specjalista w Instytucie Biologii Roślin i Biotechnologii UR w Krakowie, z zamiłowania badacz genealogii swojej rodziny). Spotkanie prowadził Adam Kalita.

Relacja filmowa:

Galeria