PolecamyNewsletter

Klub Wtorkowy - strona archiwalna

Kino Odkrywców Historii

SPOTKANIA ↩

Gościem Klubu był Marcin Mleczak - doktor nauk historycznych, zajmuje się procesami modernizacji politycznej w XIX i XX wieku.

APOSTOŁOWIE I TECHNOKRACI. ELITY POLITYCZNE HISZPANII FRANKISTOWSKIEJ

"Apostołowie i technokraci" przybliżają ten skomplikowany okres hiszpańskiej historii, skupiając się na otaczających Caudillo ludziach: skąd się wzięli, jak zareagowali na wybuch wojny domowej, jakie państwo zamierzali współtworzyć - i wreszcie, jak wyobrażali sobie przyszłość po śmierci Franco. Praca nie unika kontrowersyjnych zagadnień, takich jak przemoc po obu stronach konfliktu z lat 1936-1939, relacje Hiszpanii z III Rzeszą czy wreszcie rola Juana Carlosa w transformacji ustrojowej. Jednocześnie oferuje szerokie tło porównawcze, zestawiając Nowe Państwo z Portugalią Salazara i Włochami Mussoliniego.

"Ogromną zaletą rozprawy jest spokojny i wyważony język, tym bardziej godny pochwały, iż traktuje ona o kwestiach wywołujących do dziś (także w Polsce) spore emocje. Mimo krytycznego stosunku do Franco i negatywnej weryfikacji pewnych mitów (na przykład, iż dyktator od początku konsekwentnie wykluczał udział Hiszpanii w II wojnie światowej) Autor nie odmawia mu pewnych zasług, bezstronnie też i nieraz bardzo krytycznie ocenia jego przeciwników".

(prof. Jakub Polit)

 

Marcin Mleczak - doktor nauk historycznych, zajmuje się procesami modernizacji politycznej w XIX i XX wieku. Publikował w ,,Arcanach", ,,Pressjach" i ,,Nowej Fantastyce". Współautor wystaw ,,Chronos wyzwolony: jak zmienia się czas"; ,,Tej drogi nigdy nie było: epos o Gilgameszu"; ,,Upiorny cesarz: H.P. Lovecraft". Mieszka w Krakowie i w Bieczu.

Relacja filmowa:

Galeria